Бутик "Женя", гр. Бургас, ул. "Стефан Стамболов" N15, тел. 056 844 933, моб. тел. 0889 427 679, kliviq_it@abv.bg

Доставки

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в онлайн магазин http://clivia-bs.com.

С използването на онлайн МАГАЗИН http://clivia-bs.com Вие приемате и сте съгласни с тези условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които http://clivia-bs.com предоставя продукти на потребителите си чрез онлайн МАГАЗИНА на адрес в интернет http://clivia-bs.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки който ОТВОРИ за ползваното от него техническо устройство интернет адреса http://clivia-bs.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При визуализирането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на http://clivia-bs.com. Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Как да поръчате

За да поръчате е необходимо да добавите желаните продукти и съответните количества в потребителската кошница. Може за всяка поръчка да добавите и картичка с желан от вас от Вас текст, като кликнете на името на продукта или преди да направите поръчката в описателната част на пруктите има опция Искам да добавя поздравителна картичка.

За да бъде приета Вашата поръчка онлайн, трябва да попълните данните за вашата поръчка.

ВЪВ ФОРМАТА се попълват следните полета:

  • Лице за контакти
  • Телефон за контакти
  • Електронна поща за контакти
  • Искам да добавя получател на избраните от мен букети
  • Име на получателя
  • Телефон на получателя:
  • Дата на доставка
  • Час на доставка
  • Адрес на доставка
  • Забележка, ако има такава

След като попълните нужната информация избирата бутона Изпрати. Плащането се осъществява при доставка, с кредитна или дебитна карта или по банков път, като данните за банковия превод са изписани в дясно на формата за данни на поръката.

Правила за използване на сайта

http://clivia-bs.com, като собственик на МАГАЗИНА ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и се съобразявате с всички права и съответните означения. Не се разрешава материалите от МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел без съгласието на собственика. Употребата на публикуваните в МАГАЗИНА материали в други сайтове без съгласието на собственика е забранена. Предоставяната услуга от МАГАЗИНА е валидна за Република България.

Права и отговорности на страните

http://clivia-bs.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и услуги.

Продуктите в сайта се предлагат за потребителите на дребно и за всеки продукт е посочена единична цена с ДДС. Той е създаден с цел да представи на клиентите предлаганите продукти от нас и осъществяването на продажби директно от МАГАЗИНА. Наличността в онлайн МАГАЗИНА нe представя изцяло наличноста във физическите магазини.

Ограничение на отговорността

МАГАЗИНЪТ, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на МАГАЗИНА. В случай , че в следствие на използването на МАГАЗИНА, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Хипер-връзките от МАГАЗИНА към интернет сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство и/или с рекламна цел. Ако използвате тези хипер-връзки, http:clivia-bs.com не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителя прави това изцяло на своя отговорност.

Промяна на стоки

http:clivia-bs.com има право да променя съдържанието по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

http:clivia-bs.com може да променя Общите Условия по всяко време без предупреждение към посетители в портала. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП  http:clivia-bs.com Ви предоставя следната информация:

1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Стойността на транспортните разходи за доставка, СЕ ПОЕМАТ ОТ ПОРЪЧВАЩИЯ като за целта се използва лицензирана фирма за куриерски услуги. Таксите по доставката са посочени в сайта и се калкулират в общата сума на поръчката.

4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

Отказ от поръчани продукти

Клиентът има право да откаже направена поръчка 7 часа преди заявената дата за доставка, като се има предвид, че работното време е от 08:00 до 19 часа. Отказът може да стане чрез изпращане на имейл или свързване по телефона.Отказ от доставка се счита за вярно само тогава, когато е приет от нашия отдел за обслужване на клиенти- еmail: kliviq_it@abv.bg или е направен  на телефон 0889 427 679.

Връщане на сумите, платени по банков път

Ако е извършено плащане по банков път и е възникнал проблем, то възвръщане на сумата ще бъде направено само по сметката, с която е извършено плащането.